Landsbygdsutveckling

25 procent av kommunens befolkning bor utanför Växjö. Att utveckla landsbygden och göra hela kommunen attraktiv är en viktig fråga både ur demokratisk- och tillväxtsynpunkt.

I Landsbygdsprogrammet för Växjö kommun pekas målbild och strategier för landsbygdens utveckling ut. Avsikten är att samla alla goda krafter i arbetet med att utveckla landsbygden i Växjö kommun. Genomförandet av programmet vilar på tre ben:

  • Kontinuerlig dialog mellan Växjö kommun och representanter för landsbygden.
  • Mötesplatser och nätverk som möjliggör dialog mellan landsbygdens olika representanter, där idéer och goda exempel lyfts fram och sprids.
  • Samarbete mellan olika politikerområden. Det innebär att samtliga kommunala förvaltningar, bolag, nämnder och styrelser ska ha ett helhetsperspektiv – som även omfattar landsbygdens förutsättningar och potential – i sitt arbete.

För att stärka utvecklingen på landsbygden har kommunen två landsbygdsutvecklare som bl.a. arbetar med att:

  • Hjälpa lokala grupper och föreningar som vill arbeta med lokal utveckling.
  • Lyssna och föra dialog.
  • Stärka kommunens interna arbete på landsbygden.
  • Inspirera till ökat lokalt engagemang.

Har du frågor eller funderingar kring landsbygdens utveckling kontakta gärna landsbygdsutvecklare Therese Friman på tel. 0470-411 76, therese.friman@vaxjo.se eller Joakim Hedvall på tel. 0470-414 16, joakim.hedvall@vaxjo.se.

 

Uppföljning av Landsbygdsprogrammet Växjö kommun 2016 

Uppföljning Landsbygdsprogrammet
Statistik för landsbygden

 

Relaterade dokument

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2018
Trafik och stadsplanering