Cykla i Växjö

Det är enkelt att ta sig fram med cykel i Växjö. Det finns närmare 190 kilometer cykelväg i kommunen och det tar inte mer än 15 minuter att cykla fem kilometer - ofta går det till och med snabbare.

Cykelvägnätet binder samman stora delar av staden. Det gör det snabbt och enkelt att ta cykeln till skolan eller jobbet. Nätet utvecklas och förbättras varje år. Nya sträckor tillkommer årligen och såväl framkomlighet som säkerhet och underlag förbättras kontinuerligt.

Målet för kommunen är att öka andelen resor med cykel upp till 24 procent år 2020 enligt miljöprogrammet. För att kunna nå detta mål behöver det bli snabbare, enklare och bekvämare att cykla i Växjö kommun.

Utvärdering av cykelåtgärder

I "Bokslut cykelåret 2016" ges en kortfattad beskrivning av vad Växjö kommun har gjort under det föregående året samt hur dessa åtgärder har bidragit till att öka cyklingen i kommunen.

Du kan bland annat läsa om målen för cykling, hur cyklingen i Växjö utvecklas, om nya cykelvägar samt om kampanjer som har genomförts under året. Cykelbokslutet ger Växjö kommun bra underlag för att visa på utvecklingen för cykel i kommunen, men också för att driva utvecklingen vidare.

Du hittar "Bokslut cykelåret 2016" under Relaterade dokument längre ner på sidan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 september 2017
Trafik och stadsplanering